انتقاد عفو بین الملل از نظامیان مصر

عفو بین الملل، از سازمان های غیردولتی مدافع حقوق بشر به شدت از حاکمان نظامی مصر انتقاد کرده است.

این سازمان در بیانیه ای اعلام کرد نظامیان در مصر با سرکوب طرفداران دموکراسی، نتوانسته اند به وعده خود برای بهبود وضع حقوق بشر عمل کنند.

به گزارش عفو بین الملل، شورای عالی نیروهای مسلح مصر به سنت حکومت سرکوبگرانه دوران حسنی مبارک ادامه داده است.

این گزارش در پی چند روز ناآرامی در مصر و برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان منتشر شده است.

بیشتر از بیست نفر در این ناآرامی ها کشته شده اند.