رئیس جمهور یمن 'برای استعفا' وارد عربستان شد

تلویزیون دولتی یمن اعلام کرده است که علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری، به عربستان سفر کرده تا توافقنامه ای را برای کناره گیری از قدرت امضا کند.

روز گذشته، نماینده سازمان ملل در امور یمن گفت که آقای صالح موافقت کرده است تا قدرت را به معاون رئیس جمهوری منتقل کند تا زمینه تشکیل یک دولت وحدت ملی فراهم شود.

تظاهرات اعتراضی در یمن از اوایل سال جاری آغاز شده و اخیرا با درگیری مسلحانه بین موافقان و مخالفان علی عبدالله صالح همراه بوده است در حالیکه طی این مدت، بارها گزارش توافق آقای صالح با کناره گیری از قدرت انتشار یافته اما وی در اخرین لحظات، نظر خود را تغییر داده است.