کشته شدن سه سرباز کلمبیایی بر اثر انفجار مین

سه سرباز کلمبیایی بر اثر انفجار مین در جنوب غربی این کشور کشته شدند.

آنها مشغول نگهبانی دادن برای کارگرانی بودند که مزارع کوکا را در استان نارینو نابود می‌کردند.

این استان بیشترین حجم تولید کوکا در کلمبیا را دارد.

گیاه کوکا، از گیاهان بومی جنوب غربی قاره آمریکاست که حاوی ماده کوکائین است.

مقام‌های دولتی می‌گویند که مین‌های اطراف این محل را شبه‌نظامیان فارک که مخالف دولت هستند، کار گذاشته بودند.