هشدار مدودف به ناتو و آمریکا در باره سیستم دفاع موشکی

دمیتری مدودف، رئیس جمهوری روسیه هشدار داده که در صورتی که آمریکا بر سیستم دفاع موشکی خود اصرار کند، این کشور نیز موشک های خود را در مرزهای این کشور با اتحادیه اروپا مستقر خواهد کرد.

آقای مدودف گفت در صورتی که کشورش با ناتو و آمریکا بر سر این موضوع به توافق نرسد، موشک های پیشرفته روسیه در کالینینگراد مستقر خواهند شد.

کالینینگراد که از خاک اصلی روسیه جدا است، در میان لهستان و لیتوانی قرار دارد.

رئیس جمهوری روسیه همچنین هشدار داد که کشورش ممکن است از پیمان جدید کنترل تسلیحات اتمی با روسیه (استارت جدید) برای کاهش زرادخانه هسته ای، با آمریکا خارج شود.