هیات تحقیق پادشاه بحرین از برخورد با معترضان 'انتقاد می کند'

قرار است هیات تحقیق پادشاه بحرین برای رسیدگی به سیاست دولت در قبال تظاهرات اعتراضی گزارش خود را روز چهارشنبه، ۲ آذر (۲۳ نوامبر) منتشر کند و انتظار می رود در این گزارش، از نحوه برخورد دولت با معترضان به شدت انتقاد شده باشد.

به دستور پادشاه بحرین، این هیات تحقیق از گروهی از حقوقدانان و کارشناسان بین المللی حقوق بشر تشکیل شده تا به چگونگی مقابله حکومت با تظاهرات اعتراضی به خصوص حمله به تجمع معترضان در منامه در ماه فوریه رسیدگی و گزارش خود را منتشر کند.

مقامات بحرینی پیشاپیش اذعان کرده اند که ماموران دولتی در برخورد با تظاهرکنندگان "خشونت غیرموجه" به خرج داده اند که تا کنون بیست و چهار نفر کشته برجای نهاده هر چند گروه های مخالف حکومت شمار قربانیان این تظاهرات را بیشتر می دانند.

به گفته کارشناسان، احتمالا این نخستین بار در یک کشور منطقه است که حکومت به منظور رسیدگی به تخلفات خود در زمینه حقوق بشر به تشکیل یک گروه از کارشناسان غیردولتی مبادرت کرده که انتظار می رود دیدگاهی انتقادی نسبت به رفتار حکومت داشته باشند.