چین با تشدید تحریم‌های یکجانبه علیه ایران مخالفت کرد

در واکنش به تصمیم آمریکا، بریتانیا و کانادا در وضع تحریم های جدید علیه بخش انرژی و بانکداری در ایران، وزارت خارجه چین گفته است تحریم های یکجانبه کمکی به حل بحران اتمی ایران نمی کند و تنها به رویارویی و پیچیدگی بیشتر این مساله منجر می شود.

تحریم های جدید غرب علیه ایران پس از گزارش جدید مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به اجرا گذاشته می شود که در آن احتمال نظامی بودن بخشی از برنامه های اتمی جمهوری اسلامی مطرح شده هر چند ایران همواره بر غیرنظامی بودن این برنامه ها تاکید داشته است.

چین از شرکای اصلی تجاری ایران است.