انتقاد فرمانده نیروی انتظامی از هر دو طرف 'واقعه روزنامه ایران'

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، با اشاره به درگیری در جریان اجرای حکم جلب علی اکبر جوانفکر، مدیرعامل خبرگزاری ایرنا و خودداری او از پذیرش این حکم، گفته است که همه دستگیر شدگان در محل روزنامه ایران با اخذ تعهد آزاد شدند و تعهدها به دادسرا ارسال شد.

به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، آقای احمدی مقدم بدون ذکر نام شخص خاصی، گفته است که "برخی افراد در روزنامه ایران در برابر دستور مقام قضایی مقاومت کرده بودند که قاضی پرونده از واحد انتظامی مستقر در منطقه درخواست اعزام نیرو کرد و با مقاومتی که صورت گرفت، تنشی به وجود آمد و تعدادی دستگیر شدند."

فرمانده پلیس جمهوری اسلامی تلویحا از هر دو طرف ماجرا انتقاد کرده و گفته است: "مقاومت در برابر قانون و ایجاد درگیری جالب نبود و البته همکاران ما نیز می توانستند با تدبیر بهتری عمل کنند."