لغو ماده جنجالی حقوق مادام العمر در مجلس ایران

مجلس ایران مصوبه استفساریه تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را که به موجب آن مدیران سیاسی این کشور از حقوق مادام العمر بهره مند می شدند، لغو کرد.

این طرح هفته پیش در مجلس به تصویب رسیده بود، اما شورای نگهبان هم آن را مغایر با قانون اساسی و شرع شناخت.

تصویب این استفساریه و افزودن لفظ مادام العمر به قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ با انتقادهای بسیاری در رسانه های ایران مواجه شد.

حسن کامران، یکی از نماینده های مجلس امروز پیشنهاد داد تا به جای اصلاح مصوبه هفته گذشته، اصل ماده "شائبه برانگیز" در پرداخت حقوق مادام العمر به مدیران سیاسی حذف شود، پیشنهادی که با موافقت علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران مواجه شد.