نماینده جدید سازمان ملل در امور افغانستان تعیین شد

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، یان کوبیس، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلوواکی را به عنوان نماینده ویژه خود در امور افغانستان منصوب کرده است.

آقای کوبیس، جانشین استیفان میستورا، دیپلمات سوئدی، خواهد شد که مأموریتش در ماه دسامبر پایان می یابد.

درچهار سال گذشته، وی سومین مقامی است که برای این سمت تعیین می شود.

یان کوبیس، ۵۹ ساله، سال ها در سازمان ملل متحد نیز فعالیت داشته است.

آخرین مسوولیت وی، ریاست کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد در اروپا بوده است.