حمایت دادستان بین المللی از محاکمه پسر قذافی در لیبی

لوئیس مورینو اوکامپو، دادستان دیوان کیفری بین المللی، گفته است که لیبی برای محاکمه سیف الاسلام قذافی، نسبت به دیوان مذکور اولویت دارد.

جنگجویان زنتان سیف الاسلام قذافی را هفته گذشته در جنوب لیبی دستگیر کردند.

دادستان دیوان کیفری بین المللی که به طرابلس سفر کرده است گفت که این دیوان برای محاکمه پسر معمر قذافی با دولت لیبی رقابتی ندارد.

بنا بر گزارش ها، بازجویی از سیف الاسلام قذافی آغاز شده است.

وی از جانب دیوان کیفری بین المللی به اتهام ارتکاب جنایت جنگی تحت تعقیب قرار دارد.

دولت انتقالی لیبی به دیوان کیفری بین المللی قول داده است که محاکمه عادلانه ای برای سیف الاسلام برگزار کند.