اتحادیه عرب تحریم اقتصادی سوریه را بررسی می کند

وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب روز پنجشنبه، ۳ آذر (۲۴ نوامبر) تشکیل جلسه می دهند تا اقدام بعدی خود را در مورد آنچه که سرکوب مردم سوریه توسط حکومت آن کشور می دانند مورد بررسی قرار دهند.

اتحادیه عرب هفته گذشته عضویت سوریه در این گروه را به حالت تعلیق درآورد و از حکومت بشار اسد خواست تا به توافقنامه با اتحادیه برای توقف خشونت علیه معترضان عمل کند و به ناظران این اتحادیه برای نظارت بر اجرای توافقنامه اجازه ورود بدون قید و شرط بدهد.

سوریه این درخواست را رد کرده و ممکن است وزیران خارجه اتحادیه عرب در جلسه روز پنجشنبه، به تهدید خود برای وضع تحریم های اقتصادی علیه سوریه عمل کنند.

به دلیل ادامه تظاهرات اعتراضی در میدان تحریر در پایتخت مصر، احتمالا این جلسه در محل دیگری غیر از مقر اتحادیه عرب، واقع در نزدیکی این میدان، برگزار خواهد شد.