مردم گامبیا برای انتخاب رییس جمهور به پای صندوق می روند

مردم گامبیا امروز برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به پای صندوق های رای می روند.

ناظران غرب آفریقا می گویند این انتخابات آزاد و عادلانه نیست و آن را تحریم کرده اند.

یحیا جامه، رئیس جمهوری کنونی گامبیا که هفده سال پیش طی یک کودتا به قدرت رسید، امیدوار است که برای یک دوره پنج ساله دیگر رییس جمهور شود.

گروه منطقه ای اکوواس می گوید از آنجا که رسانه ها در گامبیا در سطحی غیرقابل قبول، تحت کنترل هستند و مخالفان، تهدید می شوند، از اعزام ناظر به انتخابات خودداری خواهد کرد.

اما رئیس کمیسیون انتخاباتی گامبیا این انتقادها را بی مورد خوانده است.