احضار سفیر سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا

وزارت امور خارجه ایران سفیر سوئیس در تهران را به عنوان حافظ منافع آمریكا در ایران، به این وزارتخانه احضار کرد.

احضار لیویا لئو آگوستی، سفیر سوئیس در تهران، در اعتراض به قطعنامه هفته گذشته مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه ایران راجع به اتهام ارتباط جمهوری اسلامی با توطئه ترور سفیر سعودی در آمریکا صورت گرفت.

این قطعنامه با حمایت ایالات متحده در مجمع عمومی مطرح شد و معاون مدیر كل امور سیاسی بین المللی وزارت امور خارجه، اعتراض ایران را نسبت به صدور این قطعنامه ابراز و " بر ضرورت پایبندی واشنگتن به اصول مسلم حقوق بین الملل تأكید كرد."

در قطعنامه مصوب هفته گذشته مجمع عمومی، ایران به طور مستقیم به دست داشتن در این کار متهم نشد، اما از جمهوری اسلامی خواسته شد به تعهدات بین‌المللی در زمینه حفاظت از جان دیپلمات‌ها احترام بگذارد.

مقام های آمریکایی حدود یک ماه و نیم پیش نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را به ارتباط با توطئه ترور عادل الجبیر، سفیر عربستان سعودی در واشنگتن، متهم کردند.

مقام های سفارت سوئیس قبلا نیز در ارتباط با همین موضوع به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران به وزارت خارجه ایران احضار شده اند.