علی اکبر جوانفکر به خاطر 'عارضه قلبی' بستری شد

روز پنجشنبه، ۳ آذر (۲۴ نوامبر) خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - گزارش کرد علی اکبر جوانفکر، مدیرعامل این خبرگزاری و مشاور رسانه ای محمود احمدی نژاد، در پی احساس درد شدید در قفسه سینه و تنگی نفس، به بیمارستان اعزام شده و به علت عارضه قلبی در بخش سی سی یو تحت درمان فرار گرفته است.

روز دوشنبه این هفته، اقدام ماموران دادستانی و نیروهای انتظامی برای اجرای حکم جلب آقای جوانفکر در محل روزنامه ایران به درگیری بین ماموران و طرفداران وی در محل روزنامه و خیابان های اطراف منجر شد.

روز یکشنبه دادگاهی در تهران آقای جوانفکر را به دلیل مطلبی پیرامون چادر سیاه که چند ماه پیش در ضمیمه روزنامه دولتی ایران منتشر شده بود به یک سال حبس و سه سال محرومیت از فعالیت رسانه ای محکوم کرد.

یک روز پیش از آن هم مقامات قضایی دستور تعطیل موقت روزنامه اعتماد را به دلیل انتشار مصاحبه ای با آقای جوانفکر صادر کرده بودند.