پلیس ایران: همکاری با ماهواره‌های غیر فارسی‌زبان مجوز می‌خواهد

فرمانده پلیس ایران گفت که همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای غیرایرانی و غیر‌فارسی زبان نیاز به مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران دارد.

سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا گفت که مستند‌سازان یا گروه‌های موسیقی فقط با دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌توانند با این شبکه‌ها همکاری داشته باشند.

او با تاکید بر اینکه همکاری با شبکه های فارسی‌زبان "اساسا" ممنوع است، گفت: "این شبکه ها که عمدتا از منابع مالی سرویس‌های اطلاعاتی دشمن تغذیه می‌شوند با اهداف خاص و برای ایجاد تغییرات فرهنگی، اثرگذاری سیاسی و گاهی به عنوان اتاق فرمان اغتشاشات در داخل کشور استفاده می‌شوند."

در سال‌های اخیر رسانه‌های جهانی و غیر فارسی‌زبان برای فعالیت رسانه‌ای در ایران باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز می‌گرفتند و در مواردی با محدودیت‌هایی رو به رو بوده‌اند.