برگزاری انتخابات پارلمانی در مراکش

نخستین انتخابات پارلمانی در مراکش از زمان اعلام اصلاحات به وسیله سلطان محمد ششم، پادشاه این کشور برگزار شد.

در پی بروز نا آرامی‌هایی در این کشور و بر اساس اصلاحات سیاسی مطرح شده از سوی پادشاه، پارلمان منتخب از اختیارات بیشتری برخوردار خواهد بود.

برخی از فعالان سیاسی در این کشور که اصلاحات انجام شده را "سطحی" توصیف می کنند و آن را کافی نمی دانند، انتخابات امروز را تحریم کرده بودند.

رقابت اصلی در این انتخابات بین یک حزب اسلامگرای میانه‌رو با ائتلافی از احزاب طرفدار پادشاه است.

۱۳.۵ میلیون مراکشی واجد شرایط شرکت در این انتخابات هستند که قرار است طی آن نمایندگان ۳۹۵ کرسی پارلمان انتخاب شوند.