نماینده مجلس:کاهش رابطه با انگلیس مشکلی را حل نمی‌کند

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفت که شورای عالی امنیت ملی، وزارت امور خارجه و نهاد ریاست جمهوری این کشور تا کنون توصیه‌ای به کاهش روابط با بریتانیا نکرده‌اند.

احمد آقایی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران به خبر آنلاین گفت که کاهش رابطه با انگلیس مشکلی را حل نمی‌کند و ما باید با "تنظیم روابط" و متناسب با منافع ملی خود تصمیم بگیریم.

او گفت: "رابطه با یک کشور به معنی تایید مواضع آن کشور نیست بلکه باید ببینیم منافع ملی ما چه ضرورت‌هایی را ایجاب می‌کند."

مجلس ایران دو فوریت طرحی را تصویب کرده است که بر اساس آن وزارت امور خارجه این کشور موظف است که ظرف دو هفته روابط سیاسی‌اش را با دولت انگلیس "به سطح کاردار" کاهش دهد.

یک هفته پیش و به دنبال فشارهای بین المللی برای متقاعد کردن ایران برای توقف غنی سازی، دولت بریتانیا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد.