معاون وزیر نفت ایران: چاه‌های نفت و گاز خصوصی می‌شوند

معاون وزیر نفت ایران به خبرنگاران گفت که واگذاری چاه‌های نفت و گاز به بخش خصوصی هیچ گونه مانع قانونی ندارد و در برنامه پنجم توسعه هم مجوز این کار داده شده است.

احمد قلعه‌بانی، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران تاکید کرد که مخازن نفت و گاز از "انفال و بیت المال" است و قابل واگذاری نیست.

او گفت که به دستور وزیر نفت برخی از الزامات قانونی اجرای طرحی برای واگذاری عملیات تولید و توسعه نفت و گاز به بخش خصوصی و حتی شرکت‌های خارجی در حال بررسی و تدوین است.

خصوصی‌سازی در صنعت نفت ایران تا کنون سیاست مشخصی نداشته است و اخیرا نیز وزارت نفت با واگذاری برخی شرکت های تحت پوشش مخالفت کرده است. با این حال آقای قلعه بانی می گوید که شرایط باید برای ورود بخش خصوصی آماده شود.