مهلت اتحادیه عرب پایان یافت، سوریه پاسخ نداد

با پایان یافتن مهلت تعیین شده از سوی اتحادیه عرب و نادیده گرفته شدن آن از سوی مقامات سوریه، انتظار می رود که این کشور با تحریم های جدید رو به رو شود.

اتحادیه عرب به دولت سوریه تا غروب جمعه فرصت داده بود تا به پانصد نفر به عنوان ناظران این اتحادیه اجازه دهد به آن کشور سفر کنند.

تحریم هایی که قرار است در جلسه هفته آینده اتحادیه عرب به تصویب اعضای این اتحادیه برسد، احتمالا شامل توقف پروازها به سوریه و توقیف اموال و دارایی‌های این کشور خواهد بود.

پیش‌تر اتحادیه عرب از جوامع بین المللی خواسته بود که برای حمایت از شهروندان سوریه در برابر ارتش آن کشور اقدام کنند. به گفته ناظران، این درخواست می تواند زمینه را برای تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه سوریه فراهم آورد.

در همین حال سازمان ملل متحد نسبت به گزارش‌هایی مبنی بر اعدام و شکنجه شهروندان سوریه از جمله کودکان هشدار داده است.