هند بازار خود را به روی ابرشرکت‌ها گشود

دولت هند در تصمیمی کم سابقه، تصمیم گرفت به ابرشرکت‌هایی چون وال مارت اجازه دهد که به بازار خرده فروشی این کشور وارد شوند.

هندوستان با بیش از یک میلیارد جمعیت یکی از بزرگترین بازارهای خرده فروشی در جهان را دارد که تاکنون از حضور ابرشرکت هایی چون وال مارت که بزرگترین خرده فروش جهان محسوب می شود، جلوگیری کرده بود.

کارشناسان اقتصادی ارزش بازارهای خرده فروشی هندوستان را ۴۵۰ میلیارد دلار برآورد کرده اند.

میلیون ها نفر از مدیران و کارمندان شرکت‌های کوچک و خصوصی در هند به این تصمیم دولت معترضند و می گویند که حضور سوپرمارکت های عظیمی چون وال مارت می تواند به نابودی شرکت های کوچک و محلی بینجامد.