درخواست ارسال کمک های بشردوستانه به کره شمالی

فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به کره شمالی می گوید که ارسال کمک های بشردوستانه مانند غذا و دارو به کره شمالی باید افزایش یابد.

مارزوکی داروسمن، فرستاده ویژه سازمان ملل به کره شمالی، روز شنبه ۲۵ نوامبر در سئول گفت که مردم عادی نیازمند دریافت چنین کمک هایی هستند و ارسال ارزاق و اقلام بشردوستانه نباید تحت تاثیر تحولات سیاسی قرار گیرد.

کره جنوبی طی هفته های گذشته محموله های کمک شامل اقلام دارویی و بهداشتی به همسایه شمالی خود ارسال کرده اما سئول می گوید که از ارسال مواد غذایی پرهیز می کند چرا که بیم آن دارد که این مواد برای تغذیه ارتش کره شمالی مورد استفاده قرار گیرد.

کره شمالی به خاطر ادامه برنامه های اتمی خود تحریم شده است.