پلیس مکزیک ۲۶ جسد کشف کرد

در مکزیک، پلیس در چند ماشین پارک شده در سر چهار راه های پر تردد شهر گوآدالاجارا ۲۶ جسد کشف کرده که گمان می رود توسط قاچاقچیان مواد مخدر این شهر به قتل رسیده باشند.

رسانه های محلی گزارش کرده اند که در کنار این اجساد، نوشته هایی وجود داشته که حاوی پیام های کتبی از سوی باند های قاچاق مواد مخدر بوده است.

چهارشنبه گذشته نیز ۱۶ جسد سوزانده شده در شهز سینالوآن مرکز ایالت کولیاکان پیدا شده بود.

به گفته دادستان کل مکزیک، تمام این اجساد و ۲۶ جسد تازه کشف شده اکنون برای انجام تحقیقات پزشکی قانونی به سردخانه ها منتقل شده اند.