نخست وزیر جدید یمن معرفی می شود

احزاب مخالف حکومت در یمن موافقت کرده اند که محمد سالم باسندوه، وزیر امور خارجه پیشین این کشور، را به عنوان نخست وزیر دولت انتقالی معرفی کنند.

آقای باسندوه در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی، وزیر امور خارجه یمن بود.

علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، چهارشنبه گذشته توافق نامه ای برای انتقال قدرت منتقل کرد.

روز جمعه، ده ها هزار نفر در صنعا، پایتخت یمن، علیه این توافق نامه دست به تظاهرات زدند و درگیری هایی در این شهر روی داد که بنا بر گزارش ها حداقل دو کشته برجای گذاشت.

طبق سند مذکور، آقای صالح قدرت را قبل از برگزاری انتخابات پیش از موعد به معاون خود خواهد سپرد و در مقابل آن، از پیگرد قضایی مصون خواهد شد.

رئیس جمهوری ۶۹ ساله یمن سه دهه است که قدرت را در دست داشته و طی ماه های گذشته با اعتراضات گسترده مخالفان رو به رو بوده است.