معلم: اتحادیه عرب در صدد بین المللی کردن بحران سوریه است

ولید معلم، وزیر امور خارجه سوریه در نامه ای به اتحادیه عرب، این اتحادیه را متهم کرد که در صدد بین المللی کردن بحران داخلی سوریه است.

آقای معلم این نامه را در حالی نوشته است که وزرای کشورهای عضو اتحادیه عرب در قاهره گرد هم جمع شده اند تا در مورد اعمال تحریم هایی علیه سوریه تصمیم بگیرند.

اتحادیه عرب به دولت سوریه تا دیشب مهلت داده بود که موافقت خود را با ورود ناظران این اتحادیه اعلام کند، اما سوریه به این درخواست پاسخ مثبت نداد.