کمیته ویژه مجلس اسناد اختلاس را به اژه‌ای داد

یکی از اعضای کمیته ویژه مجلس ایران برای بررسی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گفته است اسناد جدید این کمیته به غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل ایران و مسئول رسیدگی به پرونده اختلاس، داده شده است.

غلامرضا اسداللهی به خبرنگار خبرگزاری فارس گفت این کمیته ویژه دو موضوع اسناد اعتباری و تسهیلات را بررسی می کند و "در پرونده فساد مالی اخیر برخی امکانات دولتی اخذ شده و از منابع طبیعی و زمین برای استفاده در شهرک های صنعتی استفاده شده است."

وی گفت: "در حال حاضر حدود ۶۵ شرکت متعلق به مفسدان در کمیته ویژه تحت بررسی قرار دارد."

ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از شبکه بانکی ایران حدود سه ماه پیش در برخی رسانه های خبری داخلی انتشار یافت. با توجه به ابعاد بی سابقه این سوء استفاده مالی، گزارش های پراکنده و تایید نشده ای از ارتباط بعضی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی با این ماجرا در برخی نشریات و رسانه ها منتشر شده است.