'با تورهای گردشگری دی‌جی‌‌دار برخورد می شود'

فریدون محمدی، معاون گردشگری استان تهران، گفته است با تورهای غیرمجاز "دی جی دار" برخورد می شود.

آقای محمدی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت تمام تورهای کویر مرنجاب، واقع در نزدیکی شهرستان آران و بیدگل در کاشان، کنترل می شوند.

وی گفته است تورهایی که از آژانس های معتبر باشند، مجوز سفر به کویر مرنجاب را می گیرند.

آقای محمدی گفت: "اکثر تورهایی که با عنوان شاد شاد یا همراه با دی جی تبلیغ می شوند، جزء تورهای غیرمجاز هستند."

پیشتر نیز ایست های بازرسی بر سر راه تورهای کویر مرنجاب مستقر شده که مانع از ورود برخی از تورها به این منطقه می شوند.

کویر مرنجاب از زیباترین نقاط کویری ایران در شمال شهرستان آران و بیدگل در استان اصفهان محسوب می‌شود‌.