ضرب الاجل شهردار لس آنجلس برای معترضان ضد سرمایه داری

شهردار لس آنجلس به معترضان ضد سرمایه داری که در فضای سبز بیرون ساختمان شهرداری چادر زده اند، گفته است که باید تا یکشنبه شب این محل را ترک کنند و در غیر این صورت، به زور آنها را بیرون خواهد کرد.

آنتونیو ویلارایگوسا، شهردار لس آنجلس از اقدام معترضان که از هفت هفته پیش آغاز شد، حمایت کرده بود.

معترضان حدود پانصد چادر در بیرون ساختمان شهرداری لس آنجلس برپا کرده اند و شهردار این شهر اکنون می گوید به خاطر مسائل بهداشتی و ایمنی، نمی توان به این کار ادامه داد.

در بسیاری از دیگر شهرهای آمریکا نیز چنین اعتراضاتی برگزار شده است. اما شهردار لس آنجلس ابراز امیدواری کرده که درگیری هایی که در دیگر شهرها هنگام بیرون کردن معترضان از محل اعتراضات میان آنها و پلیس و معترضان رخ داد، در لس آنجلس اتفاق نیفتد.