وزیران خارجه و کشور ایران در مجلس حاضر می شوند

علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه و مصطفی محمدنجار، وزیر کشور ایران روز سه شنبه این هفته (۸ آذر) در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر می شوند تا به سوال های دو تن از نمایندگان پاسخ دهند.

خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، گزارش داد که این دو وزیر به سوال های مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان و حسن کامران، نماینده اصفهان پاسخ خواهند داد.

خبرگزاری ایرنا به جزئیات مربوط به سوال های این نمایندگان اشاره نکرده است.