زنان در بریتانیا از زنان بقیه اروپا چاق‌تر هستند

آمارهای تازه نشان می دهد که زنان در بریتانیا از زنانی که در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا زندگی می کنند، چاق تر هستند.

در تحقیقی که کمیسیون اروپا در سال ۲۰۰۹ در این مورد انجام داده، کمی کمتر از ۲۴ درصد زنان در بریتانیا یا حدود یک چهارم آنها چاق هستند.

این آمار در مورد مردانی که در بریتانیا زندگی می کنند، کمی بیشتر از ۲۲ درصد است. جایگاه بریتانیا در این مورد تنها از جزیره مالت پایین تر است.

یافته های این تحقیق همچنین نشانگر آن است که حدود یک سوم نوجوانان یازده تا پانزده سال در انگلستان چاق هستند یا وزن آنها بیشتر از حد طبیعی است.