'آمار ایرانیان خارج از کشور آماده شد'

یک مقام وزارت علوم در ایران اعلام کرده آمار ۱۰ هزار ایرانی ساکن خارج از آن کشور تهیه شده و اگر سازمانی نیاز به تماس با آنان داشته باشد، به این اطلاعات دسترسی خواهد داشت.

ارسلان قربانی به خبرگزاری مهر گفته است بانک اطلاعاتی ۱۰ هزار نفری ایرانیان متخصص خارج از ایران آماده شده اما هنوز تکمیل نشده است. وی افزوده "اطلاعات ۱۰ هزار نفر از ایرانیان خارج از کشور را در اختیار داریم و حتی در مواردی که نیاز است سازمانی با این افراد در تماس باشد، این اطلاعات در اختیار سازمانها قرار داده می شود".

به گفته آقای قربانی ایرانیان متخصص به خاطر شرایط زندگی و مکان تحصیلشان بیشتر در کشورهای اروپایی، آمریکایی و کانادا ، زندگی می کنند.

وی پنج کشور را دارای بیشترین شمار ایرانیان معرفی کرده که عبارتند از آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه و کانادا.

وی گفته همکاریهای علمی و دانشگاهی مختلفی با شماری از ایرانیان خارج نشین در جریان است.