اسلامگرایان مراکش از 'پیروزی' در انتخابات خبر دادند

حزب اسلامگرای عدالت و توسعه مراکش می گوید که در انتخابات پارلمانی این کشور اکثریت آرا را کسب کرده است.

نخستین انتخابات پارلمانی از زمان اعلام اصلاحات توسط سلطان محمد ششم، پادشاه مراکش، روز جمعه برگزار شد.

مقام های دولتی نتیجه رسمی را روز دوشنبه اعلام خواهند کرد.

دولت مراکش می گوید ۴۵ درصد مردم واجد شرایط در این رای گیری شرکت کردند.

در پی بروز نا آرامی‌هایی در این کشور و بر اساس اصلاحات سیاسی مطرح شده از سوی پادشاه، پارلمان منتخب از اختیارات بیشتری برخوردار خواهد بود.

برخی از فعالان سیاسی در این کشور که اصلاحات انجام شده را "سطحی" توصیف می کنند و آن را کافی نمی دانند، انتخابات امروز را تحریم کرده بودند.

رقابت اصلی در این انتخابات بین یک حزب اسلامگرای میانه‌رو با ائتلافی از احزاب طرفدار پادشاه است.