شرط البرادعی برای کناره‌گیری از نامزدی ریاست‌جمهوری

محمد البرادعی، از سیاستمداران مصری که نامزد ریاست جمهوری مصر بود، گفته در صورتی که او را به عنوان نخست وزیر دولت موقت انتخاب کنند، از این خواسته خود منصرف می‌شود.

روز شنبه آقای برادعی و دیگر کسانی که نامزد ریاست جمهوری مصر هستند، دیداری با رئیس شورای نظامی حاکم بر مصر، ژنرال حسین طنطاوی داشتند و بعد از آن دیدار آقای برادعی اطلاعیه‌ای به این مضمون منتشر کرده است.

معترضان مصری که حامی آقای برادعی به شمار می‌روند، از انتخاب کمال جنزوری، به عنوان نخست وزیر ناخشنودند. آنها آقای جنزوری را به دلیل اینکه در دولت‌های زیر دست حسنی مبارک کار می‌کرده، برای تصدی این پست نمی‌پذیرند.