دستگیری زنی مسلح در مشهد پیش از ورود به هواپیما

محمود ذوقی، دادستان مشهد ضمن تایید خبر دستگیری زنی که قصد داشته با "اسلحه غیرمجاز" سوار هواپیمایی در مشهد شود، اخبار مربوط به هواپیماربایی در فرودگاه این شهر را تکذیب کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر هواپیما ربایی در فرودگاه مشهد منتشر شده بود که اکنون دادستان مشهد این خبرها را نادرست دانسته است.

دادستان مشهد در توضیح ماجرای دستگیری این زن گفته است: "چند روز قبل در ترمینال پروازهای داخلی فرودگاه مشهد، خانمی به جرم همراه داشتن اسلحه غیرمجاز بازداشت شده است".

آقای ذوقی در ادامه افزوده است: "این فرد قصد ورود به هواپیما را داشت که قبل از ورود به هواپیما توسط عوامل حفاظتی و امنیتی دستگیر شد و نتوانست وارد هواپیما شود".

به گفته دادستان مشهد در حال حاضر پرونده ای برای این فرد در دادسرای عمومی مشهد گشوده شده است، اما او از ارائه جزییات بیشتر در مورد این ماجرا خودداری کرد.