آمنه بهرامی:از پی گیری حقوقم عقب نشینی نمی کنم

آمنه بهرامی با تاکید بر اینکه در مورد دریافت دیه برای چشمان نابینای خود "فریب" خورده، گفت که "تا آخرین لحظه" از پی گیری حقوق خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

خانم بهرامی در مصاحبه با روزنامه جام جم اظهار داشت مطابق صحبت‌هایی که پیشتر با فریدون امیرآبادی رئیس دادسرای امور اجرایی تهران داشته، قرار بوده که بعد از منتفی شدن قصاص، دیه دو چشم به او تعلق بگیرد، اما آقای امرآبادی بعدا حرف خود را عوض کرده است.

به گفته این قربانی حادثه اسید پاشی، که از قصاص فردی که به او اسید پاشیده بود گذشته، مسئولان قضایی اخیرا به او گفته اند به دلیل مفاد رضایت‌نامه‌ای که در دادسرای تهران امضا کرده است، دیگر نمی‌تواند دیه دو چشمش را بگیرد.

این در حالی است که وی تاکید دارد در روز تعیین شده برای اجرای قصاص مجید موحدی عامل اسیدپاشی، اعلام کرده که تنها از قصاص چشمان مجرم می گذرد، اما حاضر به صرف نظر کردن از دیه نیست.

مجید موحدی، در سال ۱۳۸۳ پس از آنکه آمنه بهرامی به درخواستش برای ازدواج پاسخ رد داد، با اسید به او حمله کرد و به حکم دادگاه به قصاص از ناحیه دو چشم محکوم شد.