رهبر ایران: بسیج سیاسی است اما جناحی نیست

آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت: "بسیج سیاسی است اما سیاست زده، سیاسی کار و جناحی نیست."

آقای خامنه ای در سخنرانی امروز خود در جمع " اقشار نمونه بسیج سراسر کشور"، همچنین بسیج را نیرویی دانست که "مجاهد است اما بی انضباط و افراطی نیست" و "اهل جذب حداکثری است اما غیور است و درباره اصول تسامح نمی کند".

سخنرانی امروز رهبر ایران در حالی صورت گرفته که در روزهای اخیر، تعدادی از مسئولان نظامی جمهوری اسلامی به مناسبت "هفته بسیج" به سخنرانی برای بسیجیان پرداخته و نسبت به تهاجم نظامی احتمالی علیه ایران هشدار داده اند.

با این حال، در خبر منتشر شده از سخنرانی امروز آیت الله خامنه ای که در سایت وی منتشر شده، ذکری از تهدید تهاجم نظامی علیه ایران و واکنش های احتمالی تهران به آن صورت نگرفته است.