وزرای امور خارجه اتحادیه عرب با تحریم سوریه موافقت کردند

وزرای امور خارجه اتحادیه عرب در نشستی در قاهره موافقت خود را با اعمال تحریم هایی علیه سوریه در واکنش به ادامه سرکوب معترضان توسط نیروهای دولتی سوری اعلام کردند.

به گفته وزیر امور خارجه قطر، از مجموع ۲۲ عضو اتحادیه عرب، نوزده عضو موافقت خود را با اعمال تحریم ها از جمله ممنوعیت سفر مقامات سوری ، توقف مبادلات با بانک مرکزی آن کشور و به تعویق افتادن سرمایه گذاری در تعدادی از طرح های اقتصادی در سوریه اعلام کردند.