پلیس آلمان مسدودکنندگان خط انتقال فضولات اتمی را متفرق کرد

پلیس آلمان می گوید هزاران تظاهرکننده را که سعی داشتند مسیر یک قطار حامل فضولات اتمی را ببندند متفرق کرده است. عده ای نیز بازداشت شده اند.

تظاهرکنندگان خط آهنی در شمال آلمان در نزدیکی جایی که این سوخت مصرف شده قرار است در آن ذخیره شود را مسدود کرده بودند.

۱۵۰ تن اورانیوم که اصلا در نیروگاه های اتمی آلمان تولید شده در ۱۱ کانتینر از نرماندی در فرانسه - محل پردازش آنها - به شمال آلمان منتقل می شد.

این آخرین محموله فضولات اتمی است که پس از پردازش از فرانسه به این نقطه منتقل می شود زیرا آلمان درحال پایان دادن به کار نیروگاه های اتمی است.

فعالان مخالف نیروی اتمی گفته اند که انتقال این فضولات در این فاصله اقدامی بسیار خطرناک است.