'سه زیردریایی غدیر تحویل نیروی دریایی ایران شد'

تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که این کشور سه زیردریایی ساخت داخل را به ناوگان زیردریایی های این کشور می افزاید.

این گزارش حاکیست که این سه زیردریایی، در کلاس غدیر، در بندرعباس تحویل نیروی دریایی شده است.

نیروی دریایی ایران قبلا چهار زیردریایی غدیر در خدمت داشته است.

این زیردریایی ها قادر به شلیک اژدر هستند و می توانند در آب های کم عمق خلیج فارس عملیات کنند.