دو سرباز ناتو در شمال کوزوو زخمی شدند

تیراندازی به سوی دو سرباز ناتو در شمال کوزوو منجر به زخمی شدن آنها شده است.

این دو سرباز در حین عملیاتی برای پاکسازی جاده از موانعی که توسط صرب های محلی کار گذاشته شده بودند، زخمی شدند.

نیروهای ناتو از گاز اشک آور، ماشین های آب پاش و گلوله های پلاستیکی برای متفرق کردن صدها تظاهرکننده صرب استفاده کردند که گزارش ها حاکی از آن است که تعدادی از معترضان زخمی شده اند.

این تازه ترین مورد از درگیری ها در شمال کوزوو است. صرب ها در این منطقه در اکثریت هستند و در برابر تلاش های دولت کوزوو برای به دست گرفتن کنترل منطقه مقاومت می کنند.