رئیس کل بانک مرکزی ایران: با انگلیس رابطه بانکی نداشته‌ایم

در واکنش به تصمیم اخیر کشورهای آمریکا، کانادا و بریتانیا، محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرگزی گفته است: "وقتی با انگلیس، آمریکا و کانادا روابط بانکی نداریم، تحریم این کشورها و یا بعضی کشورهایی که ما رابطه نداریم نمی تواند تاثیر مورد نظر آنها را بگذارد."

به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، آقای بهمنی گفته است: "آنهایی که داعیه کمک به ملت ها را دارند و دولت ها را هدف تحریم قرار می دهند، نشان می دهند که رفتارشان تناقض دارد زیرا بانک مرکزی جمهوری اسلامی مربوط به ملت ایران است."

وی تحریم بانک مرکزی را "غیراصولی و غیر قانونی" توصیف کرده است.