رای گیری در شهرهای بزرگ مصر آغاز می شود

رای گیری برای انتخاب نمایندگان پارلمان مصر در شهرهای بزرگ این کشور تا لحظاتی دیگر آغاز می شود در حالیکه تجمع اعتراضی علیه شورای نظامی حاکم در میدان تحریر قاهره همچنان ادامه دارد و برخی از تشکل ها و فعالان سیاسی خواستار تعویق انتخابات شده اند.

در مقابل، فیلد مارشال حسین طنطاوی، رئیس شورای نظامی حاکم، ار مردم خواسته است تا به طور گسترده در این انتخابات شرکت کنند.

این نخستین انتخابات پارلمانی از زمان سقوط حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر در ماه فوریه سال جاری است و با توجه به سیستم پیچیده انتخابات، رای گیری چند هفته به طول خواهد انجامید.