انفجار در لوله انتقال گاز طبیعی مصر به اردن و اسرائیل

برای نهمین بار در سال جاری میلادی، در خط لوله انتقال گاز طبیعی مصر به اسرائیل و اردن انفجاری روی داده و باعث قطع صدور گاز به این دو کشور شده است.

تقریبا تمامی انفجارهای سال جاری در این خط لوله از زمان سقوط حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق، در ماه فوریه روی داده است و منابع مصری محل وقوع انفجار اخیر را نزدیک شهر العریش، واقع در صحرای سینا گزارش کرده اند.

براساس قراردادی که در زمان حکومت آقای مبارک منعقد شد و انتقادهایی را هم در پی آورد، حدود نیمی از گاز طبیعی مصر به اسرائیل فروخته می شود.