الشباب فعالیت امدادرسانان خارجی را ممنوع کرد

گروه اسلامگرای الشباب در سومالی شانزده سازمان امدادرسانی بین المللی، از جمله صندوق کودکان سازمان ملل - یونیسف - را به تلاش برای تبلیغ مسیحیت متهم کرده و به آنها دستور داده است تا مناطق تحت تسلط این گروه را به سرعت ترک کنند.

گزارش های رسیده از سومالی حاکی از آن است که شبه نظامیان الشباب دفاتر این سازمان ها را در این مناطق اشغال کرده اند.

الشباب در ماه ژوئیه اعلام کرد که به سازمان های امدادرسانی بین المللی اجازه داده برای کمک به قحطی زدگان، وارد مناطق زیر کنترل این گروه شوند و ممنوعیت قبلی در مورد فعالیت آنها را لغو کرده است.