رای گیری در انتخابات پارلمانی مصر آغاز شد

رای گیری برای انتخاب نمایندگان پارلمان مصر در شهرهای بزرگ این کشور آغاز شده و خبرگزاری ها از حضور رای دهندگان در برابر مراکز اخذ رای خبر داده اند.

برای حفظ امنیت در جریان رای گیری، ماموران پلیس به حالت آماده باش در آمده اند و ارتش نیز گفته است به منظور مقابله با هر نوع حادثه ای آمادگی کامل دارد.

ناظران میزان حضور رای دهندگان و نتیجه رای گیری را برای روند تحولات سیاسی در مصر بسیار مهم دانسته اند.