شورای نگهبان مصوبه کاهش روابط با بریتانیا را تایید کرد

روز دوشنبه، ۷ آذر (۲۸ نوامبر)، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، اعلام کرد که این شورا طرح مصوب مجلس در مورد کاهش سطح روابط سیاسی با بریتانیا را که روز یکشنبه به تصویب مجلس رسیده بود بررسی کرده و آن را مغایر شرع و قانون اساسی ندانسته است.

نمایندگان مجلس پس از آن طرح کاهش روابط با بریتانیا را تصویب کردند که دولت بریتانیا، همراه با چند کشور دیگر، به منظور وادار کردن جمهوری اسلامی به قبول قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل راجع به توقف بخشی از برنامه های اتمی خود، تحریم های بانکی و نفتی جدیدی را علیه ایران به اجرا گذاشتند.

پیشتر، سخنگوی وزارت خارجه گفته بود که در صورت ابلاغ مصوبه کاهش سطح روابط با بریتانیا به دولت، این مصوبه به اجرا گذاشته خواهد شد.