رکود اقتصادی در منطقه یورو

سازمان همکاریها و توسعه اقتصادی - که شامل کشورهای اصلی توسعه یافته و در حال توسعه است - با انتشار گزارشی بر اساس پیشبینی های اقتصادی گفته است که 17 کشور عضو واحد پولی یورو در رکود به سر می برند.

این سازمان گفته است که بحران بدهی ها بزرگترین خطری است که اقتصاد جهانی را تهدید می کند و حوادث اقتصادی ناگوار در کشورهای عضو یورو می توانند به طور بالقوه دیگر کشورهای اروپایی را نیز تحت تاثیر منفی قرار دهند.

سازمان همکاریها و توسعه اقتصادی از دولت آلمان خواسته است که دست بانک مرکزی اروپا را بازتر بگذارد تا برای کاهش فشار بر کشورهای شدیدا مقروض، اوراق قرضه بیشتری بخرد.