'عامل حملات نروژ جنون داشته است'

روانپزشکان در نروژ به این نتیجه رسیده اند که آندرس برویک، فردی که هفتاد و هفت نفر را در بمبگذاری اسلو و حمله مسلحانه به اردوی جوانان طرفدار حزب حاکم کشت، در هنگام حمله جنون داشته است.

این روانپزشکان می گویند آندرس برویک مبتلا به بیماری روانی اسکیزوفرنی پارانویایی بوده و این باور را داشته که برگزیده شده تا مردم نروژ را نجات دهد.

او قرار است در آوریل سال آینده برای بمبگذاری در اسلو و تیراندازی محاکمه شود اما به احتمال قوی به جای زندانی شدن به تیمارستان فرستاده خواهد شد.