دومین روز از رای گیری در انتخابات پارلمانی مصر آغاز شد

دومین روز از رای گیری در انتخابات پارلمانی مصر، که نخستین انتخابات از زمان سقوط حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق است، با تشکیل صف های طولانی در برابر مراکز رای گیری آغاز شده است.

این رای گیری نخستین مرحله از انتخاب نمایندگان مجمع خلق است و در حوزه های انتخاباتی قاهره و چند منطقه دیگر مصر صورت می گیرد و در حوزه هایی که هیچ نامزدی به حد نصاب آرا دست نیابد، مرحله دوم انتخابات برگزار خواهد شد.

مراحل مختلف انتخابات برای تعیین نمایندگان مجمع خلق از مناطق دیگر مصر و انتخابات مجلس شورا - مجلس علیای پارلمان - در هفته های بعد انجام می گیرد و انتظار می رود نتیجه نهایی انتخابات مجمع خلق قبل از پایان ماه ژانویه و نتیجه نهایی انتخابات مجلس شورا در ماه مارس مشخص شود.

در نخستین روز از رای گیری در روز دوشنبه شمار شرکت کنندگان در انتخابات قابل توجه گزارش شد و ناظران انتخاباتی نیز در مجموع از شیوه برگزاری انتخابات ابراز رضایت کردند.