ترکیه 'برای سناریوی مداخله نظامی در سوریه آمادگی دارد'

احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، در یک مصاحبه تلویزیونی گفته است که دولت او برنامه ایجاد منطقه حائل امن در مرز با سوریه را در دست بررسی دارد تا در صورت ادامه خشونت در سوریه و افزایش شمار پناهجویان، این برنامه را با هماهنگی با جامعه بین المللی به اجرا بگذارد.

وزیر خارجه ترکیه افزوده است که دولت او در حال حاضر برنامه ای برای مداخله نظامی در سوریه ندارد اما "برای چنین سناریویی دارای آمادگی لازم است."

روز دوشنبه، دولت فرانسه پیشنهاد کرد آقای داوود اوغلو هم در کنفرانس وزیران خارجه اتحادیه اروپا در مورد وضعیت سوریه که قرار است اواخر هفته جاری تشکیل شود شرکت کند.