محکومیت پزشک مایکل جکسون به چهار سال زندان

دکتر کنراد موری که پیشتر در رابطه با مرگ مایکل جکسون، خواننده آمریکایی، مجرم شناخته شده بود، به ۴ سال زندان محکوم شده است.

قاض دادگاهی که این حکم را صادر کرده گقته است که دکتر موری (در جریان روند دادگاه) بطور مدام دروغ گفته است.

او افزوده است که دکتر کنراد مرتکب اعمالی جنون آمیز در تجویز دارو شده است که با تعهدات پزشکی وی مغایرت دارد.